New publication of the RILSA

16.4.2020
Paloncyová, Jana – Barvíková, Jana – Höhne, Sylva – Kuchařová, Věra Neúplné rodiny /Incomplete families Prague: RILSA, 2019. 216 pp., […]

Nová publikace VÚPSV

16.4.2020
Paloncyová, Jana – Barvíková, Jana – Höhne, Sylva – Kuchařová, Věra Neúplné rodiny /Incomplete families Praha: VÚPSV, v. v. i., […]

Sdílené pracovní místo

15.4.2020
Olga Bičáková Článek představuje novelu zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, jejíž součástí je i právní úprava sdíleného pracovního místa. […]

Jakou reformu penzí pro ČR a proč?

15.4.2020
Jaroslav Šulc − Radim Valenčík Článek se zabývá penzijní reformou v České republice. Současný stav diskuse vidí jako příležitost pro […]