Koronavirová pandemie jako podnět k nové společenské smlouvě?

Jaromíra Kotíková − Petr Víšek

Článek se zamýšlí nad sociálně politickými i dalšími dopady současné koronavirové pandemie a nastiňuje některá opatření vhodná ke zvládnutí jejích důsledků. Podle autorů bude veřejnost posuzovat kritičtěji jak stávající situaci, tak každé nové kroky státu a bude více citlivá na projevy  zneužívání systémů sociální ochrany i na jejich nevyváženost. Proces změn by měl být v první etapě sebeočistný a vést k narovnání vztahů a k řešení problémů, k jejichž řešení zatím chyběla politická vůle. Je nezbytné otevřeně pojmenovat a řešit nedostatky v oblasti sociálních dávek, tj.  státní sociální podpoře, dávek pomoci v hmotné nouzi, situaci v aktivní politice zaměstnanosti i ve sféře dostupnosti bydlení. Bude také potřebné přehodnotit rozdělení působnosti mezi státem a samosprávou. I v současné situaci se ukazuje, že celou řadu věcí týkajících se každodenního  života občanů lze rychle a efektivně vyřešit na lokální úrovni. Nejde ale jen o pokračování v nekonečných korekcích systémů sociální ochrany, ale o jejich novou architekturu.

Kotíková, Jaromíra, Koronavirová pandemie jako podnět k nové společenské smlouvě FSP,_č. 2, 2020
Kategorie FÓRUM sociální politiky - clánek, značky .