Recenze knihy „Laskavý průvodce po sociálních dávkách“

Rudolf Červený

Libuše Čeledová – Rostislav Čevela: Laskavý průvodce po sociálních dávkách. Praha: Karolinum, 2019, 253 stran, ISBN 978-80-246-4410-3.

Recenzovaná kniha obsáhle pomáhá a radí pacientům, lékařům, studentům i pracovníkům v sociálních službách, jak postupovat při podávání různých žádostí na úřadech týkajících se posudkové problematiky. Publikace přináší komplexní informace o nemocenském a důchodovém  pojištění, o různých sociálních příspěvcích a o státní sociální podpoře a sociální pomoci. Průvodce dále přehledně popisuje strukturu úřadů Ministerstva práce a sociálních věcí a České správy sociálního zabezpečení v celé její historii až do současnosti.

Červený, Rudolf, Recenze knihy „Laskavý průvodce po sociálních dávkách“. FSP,_č. 2, 2020
Kategorie FÓRUM sociální politiky - clánek, značky .