Sdílené pracovní místo

Olga Bičáková

Článek představuje novelu zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, jejíž součástí je i právní úprava sdíleného pracovního místa. Autorka uvádí druhy zaměstnanců, kterým zavedení této formy práce prospěje, a zmiňuje, že zavedení sdílených pracovních míst podporuje Ministerstvo  práce a sociálních věcí formou dotací.

Bičáková, Olga, Sdílené pracovní místo. FSP,_č. 2, 2020
Kategorie FÓRUM sociální politiky - clánek, značky .