Sociální solidární ekonomika − spravedlivější systém fungování hospodářství a společnosti je možný

Karolína Silná

Článek krátce představuje koncept sociální solidární ekonomiky (SSE). Kromě obecné charakteristiky zmiňuje také české tradice a souvislosti SSE. Podle autorky nabízí jednu z odpovědí na výzvy a krize současného globalizovaného světa včetně nynější koronavirové krize. Jako přednost  sociální solidární ekonomiky příspěvek vyzdvihuje uspokojování širších potřeb jednotlivců i místních komunit a větší ohledy na životní prostředí.

Silná, Karolína, Sociální solidární ekonomika − spravedlivější systém fungování hospodářství a společnosti je možný. FSP,_č. 2, 2020
Kategorie FÓRUM sociální politiky - clánek, značky .