Zotavení české ekonomiky a trhu práce po pandemii

Článek pojednává o důsledcích koronavirové pandemie pro ekonomiku České republiky, a to s přihlédnutím ke globálnímu
vývoji. Předložená prognóza nastiňuje ekonomický vývoj v ČR do roku 2025. Autoři předpokládají odeznění pandemie
v České republice v letních měsících. Vyrovnání ekonomického propadu bude záležitostí střednědobého časového
horizontu.

Kategorie Aktuality CZ.