Zpráva o rodině 2020

24.6.2020
25. května 2020 vzala Vláda ČR na vědomí Zprávu o rodině 2020 předloženou Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR a […]

New publication of the RILSA

19.6.2020
Vyhlídal, Jiří – Plasová, Blanka Autonomie rozhodování liniových pracovníků ve veřejných službách zaměstnanosti v Jihomoravském kraji (Factorial Survey Experiment) / […]

Nová publikace VÚPSV

19.6.2020
Vyhlídal, Jiří – Plasová, Blanka Autonomie rozhodování liniových pracovníků ve veřejných službách zaměstnanosti v Jihomoravském kraji (Factorial Survey Experiment) / […]