Výzkumný ústav práce a sociálních věcí, v. v. i., hledá respondentky a respondenty ve věku 16–29 let pro výzkumné rozhovory v rámci výzkumu JAK SE ŽIJE DĚTEM PO ROZCHODU RODIČŮ?

Rozhovory budou probíhat během léta a podzimu 2020. Odměna za rozhovor, který trvá cca 60 minut, je 500 Kč.

Výstupy z tohoto výzkumu poslouží jako podklad pro Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR při tvorbě opatření ve prospěch dětí po rozchodu rodičů. A také jako důležitý zdroj informací pro soudce, advokáty, psychology, sociální pracovníky, učitele i rozcházející se rodiče.

V případě zájmu o účast ve výzkumu či o bližší informace nás kontaktujte na emailu jana.barvikova@vupsv.cz nebo na telefonním čísle 211 152 741.

 

Kategorie Aktuality CZ.