Projekt Krajská rodinná politika

Jitka Chrtková − Kateřina Drnková Jačková

Projekt Ministerstva práce a sociálních věcí Krajská rodinná politika vznikl s cílem zlepšit koordinaci celostátních a regionálních politik v oblasti podpory rodin. Ambicí projektu je zejména podpořit aktéry rodinné politiky ve vytváření přátelského prostředí pro rodiny s dětmi v České  republice, a to v souladu s aktuálním strategickým materiálem v oblasti rodinné politiky, Koncepcí rodinné politiky.

Chrtková, Jitka, Projekt Krajská rodinná politika. FSP,_č. 3, 2020
Kategorie FÓRUM sociální politiky - clánek, značky .