Vzpomínky na 60 let v oboru sociální politiky, správy a práva (1955−2015)

Jan Mertl

Tomeš, Igor: Vzpomínky na 60 let v oboru sociální politiky, správy a práva: 1955−2015. Praha: Univerzita Karlova, Nakladatelství
Karolinum, 2019, 209 stran, ISBN 978-80-246-4414-1

Recenzovaná publikace obsahuje vzpomínky profesora Igora Tomeše, významného odborníka v oblasti sociální politiky, práva sociálního zabezpečení a sociální správy. Svým záběrem a charakterem přesahuje formát pamětí, dokumentujíc peripetie spojené se snahou zlepšit sociální  politiku na základě odborných poznatků. Zahrnuje též zážitky pana profesora ze zahraničních cest a osobních kontaktů s významnými politiky a odborníky. Lze ji doporučit zejména lidem, kteří v oblasti sociální politiky či veřejné správy pracují a chtějí si rozšířit obzory svého poznání o  širší kontext a bohaté životní zkušenosti autora.

Mertl, Jan, Vzpomínky na 60 let v oboru sociální politiky, správy a práva (1955−2015). FSP,_č. 3, 2020
Kategorie FÓRUM sociální politiky - clánek, značky .