VÚPSV, v. v. i., se stal partnerem mezinárodního projektu „GIVE Guidance for Individual Vocations“ – podpořeno programem Evropské unie Erasmus+

Odborníci z oblasti poradenství pro dospělé potvrzují nutné změny v poskytování poradenství v měnícím se světě práce. Běžně se setkávají s nutností řešení různých problémů vycházejících ze změn probíhajících na trhu práce a také v důsledku specifického charakteru nových forem práce a nové organizace práce, často spojených s oblastí digitalizace. Podstatně sílí tlak na (vynucenou) samostatnost pracovní síly, roste trend snahy o seberealizaci, a to vše v rámci platformové ekonomiky, jejíž podíl na trhu práce vzrůstá. Tento proces transformace neustále sílí, zejména díky technologickému pokroku.

Cílem projektu „GIVE Guidance for Individual Vocations“   je napomoci odborným pracovníkům v oblasti poradenství dospělých a tvůrcům politik vzdělávání a poradenství na trhu práce k zavádění nových přístupů a strategií k poskytování poradenství a vzdělávání vybraným cílovým skupinám na trhu práce, které budou ovlivněny dopady digitalizace, automatizace a robotizace. Projekt bude těžit z mezinárodního srovnání jednotlivých přístupů a zkušeností a současně bude podporovat inovativní a aktuální nabídku vzdělávacího a profesního poradenství prostřednictvím zvyšování povědomí o nárůstu nových forem práce na digitalizovaných trzích práce a o dopadech na jednotlivá povolání.

Více o projektu viz příloha (v anglickém jazyce):

Kategorie Aktuality CZ.