VÚPSV, v. v. i., pomáhá mezinárodnímu elektronickému průzkumu nadace Eurofound: II. vlna – Život, práce a COVID-19

Eurofound – Evropská nadace pro zlepšování životních a pracovních podmínek – v rámci své reakce  na společenské změny vyvolané pandemií covidu-19 realizuje již druhou vlnu ankety s názvem „Život, práce a COVID-19“. První vlna šetření proběhla v dubnu 2020 ve všech zemích EU (dílčí výsledky a vyhodnocení lze najít na webu Eurofoundu: https://www.eurofound.europa.eu).  Jelikož jsou dopady pandemie covidu-19 na kvalitu života a práci lidí  dalekosáhlé, pokračuje Eurofound dalším mapováním ve II. vlně.

VÚPSV jako dlouholetý partner a spolupracovník evropské výzkumné nadace Eurofound by rád pomohl se sběrem dat pro ČR a umožňuje tedy přístup k dotazníku ze svých webových stránek. Cílem výzkumu je na základě dat přispět k informovanější reakci na probíhající krizi.

Průzkumu se mohou účastnit všechny osoby od 18 let věku. Otázky jsou jednoduché a tematicky se dotýkají života každého z nás. Jedná se o elektronický výzkum, jehož vyplnění zabere necelých 10 min. Účast v průzkumu je zcela dobrovolná. Všechny odpovědi jsou shromažďovány anonymně.

Data a informace vzešlé z první vlny šetření naleznete zde:

 

Jakékoliv dotazy k anketě směřujte na vedoucí projektu „Living, working and COVID-19“, paní  Daphne Ahrendtovou (dap@eurofound.europa.eu).

Kategorie Aktuality CZ.