Dobrá ekonomie pro zlé časy: lepší odpovědi na naše největší problémy

Jan Mertl

Banerjee, Abhijit V. − Duflo, Esther: Good economics for hard times: better answers to our biggest problems. London: Penguin Books, 2019, 416 stran, ISBN 978-0-241-30689-5.

Recenzovaná kniha je zajímavým příspěvkem do literatury zabývající se příčinami problémů a dysbalancemi fungování dnešních socioekonomických systémů. Je založena na ověřených poznatcích a vhodných myšlenkových konceptech. Věnuje se problematice veřejných financí, příjmové nerovnosti, ekonomie životního prostředí, strukturální politiky, ekonomického růstu a rozvoje, zahraničního obchodu, sociálního zabezpečení a sociální politiky. Lze ji doporučit zájemcům o porozumění problémům současného světa, zejména těm, kteří při studiu základních  ekonomických modelů mají pochybnosti o tom, jestli to je všechno takhle jednoduché a přímočaré.

Mertl, Jan, Dobrá ekonomie pro zlé časy_lepší odpovědi na naše největší problémy. FSP,_č. 4, 2020
Kategorie FÓRUM sociální politiky - clánek, značky .