Požadavky českého průmyslu na pracovníky v podmínkách Průmyslu 4.0

Michal Janíčko − Filip Klicnar − Patrik Budský − Petr Weisser

Abstrakt
Článek se zabývá dopady automatizace na rozsah a obsah lidské práce ve zpracovatelském průmyslu. Zjištění vycházejí z průzkumu, jehož se v roce 2019 zúčastnilo 273 českých průmyslových firem, a z následných hloubkových rozhovorů s některými z nich. Firmy hodnotily jako profese  nejvíce ohrožené automatizací nekvalifikované dělníky a pomocné technickohospodářské pracovníky, mezi kvalifikovanými dělníky potom svářeče. Celkově však byl odhadovaný efekt technologií na úbytek pracovních míst poměrně slabý, automatizace v českém prostředí v době před  globální pandemií covidu-19 neprobíhala překotně a očekávaná změna v počtu pracovníků souvisela spíše s ekonomickým vývojem v odvětví než s automatizací. Vyšší nároky budou podle respondentů kladeny na obsluhu nových strojů a IT dovednosti, na druhé straně se některé činnosti zjednodušují.

Klíčová slova: Průmysl 4.0, Pracovní trh, Automatizace, Digitalizace.

Janíčko, Michal, Požadavky českého průmyslu na pracovníky v podmínkách Průmyslu 4.0. FSP,_č. 4, 2020
Kategorie FÓRUM sociální politiky - clánek, značky .