Slepé skvrny: O chudobě, vzdělávání, populismu a dalších výzvách české společnosti

Jan Keller

Prokop, Daniel: Slepé skvrny: o chudobě, vzdělávání, populismu a dalších výzvách české společnosti. Brno: Host, 2020, 278 stran; druhé, rozšířené vydání, ISBN 978-80-275-0308-7.

Recenze hodnocenou knihu na jednu stranu chválí za přehlednost a srozumitelnost, s níž pojednává o tématech, která jsou dobře známa mezi sociology, ale kupříkladu politická scéna důležitost daných problémů nedoceňuje. Zejména jde o definice chudoby a o některé další jevy sociální  nerovnosti. Na druhou stranu recenzent nachází v posuzované knize některé slabiny, a to například v pasážích věnovaných přístupu ke vzdělání nebo otevřenosti vůči migrantům. Za nejproblematičtější část označuje Jan Keller kapitolu o sociální stratifikaci české společnosti a mezi  svými argumenty uvádí i srovnatelné poznatky ze zahraničí.

Keller, Jan, Slepé skvrny_O chudobě, vzdělávání, populismu a dalších výzvách české společnosti. FSP,_č. 4, 2020
Kategorie FÓRUM sociální politiky - clánek, značky .