Z výsledků výzkumné činnosti VÚPSV, v. v. i., v roce 2019

Přinášíme tradiční přílohu představující – s využitím příslušné výroční zprávy − výsledky vědecko-výzkumné činnosti Výzkumného ústavu práce a sociálních věcí, v. v. i., z předchozího roku. Výzkum vycházel z dokumentu „Plán výzkumné činnosti VÚPSV, v. v. i., na rok 2019“,  zaměřeného na řešení aktuálních otázek vývoje sociálního systému v České republice s přihlédnutím k prioritám vedení Ministerstva práce a sociálních věcí v tomto období. Východiskem loňské vědeckovýzkumné činnosti byla rovněž „Dlouhodobá koncepce rozvoje VÚPSV, v. v. i., v  letech 2018−2022“.

Z výsledků výzkumné činnosti VÚPSV, v. v. i., v roce 2019. FSP,_č. 4, 2020
Kategorie FÓRUM sociální politiky - clánek, značky .