Čtvrtá průmyslová revoluce a koronavirová pandemie mění svět (upoutávka na právě vycházející 4. číslo časopisu Fórum sociální politiky)

Zveřejňujeme touto cestou aktuální úvahu, která otevírá 4. číslo časopisu Fórum sociální politiky. Petr Víšek, výzkumný pracovník VÚPSV, v. v. i., se zamýšlí nad dopady čtvrté průmyslové revoluce. Podle něho bude nezbytné například změnit pojetí nezaměstnanosti a chápat ji jako období přípravy na nové povolání a chránit dosažený sociální status, což vyvolá zcela nové požadavky na sociální systém i na vzdělání.

Podle Petra Víška je nutné předpokládat i růst sociální polarizace a rizik s ní spojených. Koronavirovou krizi vidí jako akcelerátor řady trendů spojených s Etapou 4.0. Jednou z výrazných sociálně politických otázek, které P. Víšek vznáší ve vazbě na aktuální státní koronavirovou pomoc podnikatelům, je, zda nepřichází doba povinného pojištění podnikatelské činnosti, které by snížilo platby státu v obdobných krizových situacích.

 

Obsah 4. čísla časopisu Fórum sociální politiky je dostupný zde:

Kategorie Aktuality CZ.