Analýza dopadů programu podpory podnikání pro nezaměstnané v České republice / Analysis of the Start-up Subsidy for Unemployed in the Czech Republic

Ve druhém letošním čísle časopisu Politická ekonomie vyšel článek  Analýza dopadů programu podpory podnikání pro nezaměstnané v České republice. Spoluautorem stati je Mgr. Ondřej Hora, Ph.D. pracující ve  Výzkumném ústavu práce a sociálních věcí, v. v. i., a na Fakultě sociálních studií Masarykovy univerzity v Brně.

 

Článek, vzniklý v rámci projektu VÚPSV, v. v. i.,  „Vyhodnocování účinnosti a efektivty realizace APZ“, se zaměřil na zhodnocení podpory pro zahájení  podnikání, která je poskytována v rámci aktivní politiky zaměstnanosti. Autoři provedli kontrafaktuální dopadované zhodnocení efektu programu u účastníků zapojených v roce 2014. Výsledky studie ukazují na menší přítomnost podpořených uchazečů v evidenci Úřadu práce a jejich menší návratnost  do evidence Úřadu práce než v kontrolní skupině. Více než 90 procent podpořených účastníků se ve sledovaném období tří let nevrátilo do evidence Úřadu práce.

Kategorie Aktuality CZ.