Výběrové řízení na obsazení pracovní pozice: ředitel/ka Výzkumného ústavu práce a sociálních věcí, v. v. i.

Rada VÚPSV, v. v. i., ve smyslu zákona č. 341/2005 Sb., o veřejných výzkumných institucích, v platném znění, podle ustanovení § 18 odst. 2, písm. h)

vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pracovní pozice ředitel/ka

Výzkumného ústavu práce a sociálních věcí, v. v. i.

https://old.rilsa.cz/o-nas/kariera-vyberova-rizeni/reditel-ka/

Kategorie Aktuality CZ.