Podepsána smlouva o dlouhodobé spolupráci v oblasti VaVaI a vzdělávání mezi Výzkumným ústavem práce a sociálních věcí, v. v. i., a Fakultou podnikohospodářskou Vysoké školy ekonomické v Praze

Dne 9. září 2020 podepsali   PhDr. David Michalík, Ph.D. DBA, pověřený ředitel Výzkumného ústavu práce a sociálních věcí, v. v. i.,   a prof. Ing. Ivan Nový, CSc., děkan Fakulty podnikohospodářské Vysoké školy ekonomické v Praze, rámcovou smlouvu o dlouhodobé spolupráci v oblasti výzkumu, vývoje, inovací a vzdělávání.

Předmětem smlouvy je kooperace zaměřená na následující rámcová témata: trh práce a zaměstnanost, sociálního dialog a pracovní vztahy, sociální ochrana, rodina, rovné příležitosti, příjmy a mzdy, teorie sociální politiky.

Obě instituce očekávají od této spolupráce přínos spočívající v prohlubování multidisciplinárních přístupů, rozšiřování poznatkové základny a v neposlední řadě i větší a dlouhodobé zviditelnění svých aktivit.

 

(Autor fotografie: doc. Ing. Tomáš Pavelka, Ph.D.)

Kategorie Aktuality CZ.