Pandemie koronaviru jako událost typu „černá labuť“ (upoutávka na blížící se 5. číslo časopisu Fórum sociální politiky, monotematicky věnované sociálně politickým dopadům koronavirové pandemie)

Zveřejňujeme touto cestou plné znění eseje, v němž se Marek Szczepański, Ph.D., D.Sc., profesor Vysokého učení technického v Poznani, zamýšlí nad koronavirovou pandemií s oporou v koncepty analytika Nasimma Nicholase Taleba týkající se nepředvídaných událostí. V závěru Marek Szczepański formuluje několik doporučení ke zvládání nepravděpodobných událostí majících extrémní následky. Pro sociálně politickou oblast je to například příprava různých rezerv a vytváření analytických, nejlépe multidisciplinárních týmů soustředěných právě na odhad budoucího vývoje. Autor zdůrazňuje i možnost zavést v reakci na pandemickou krizi řadu radikálních změn k lepšímu.

Kategorie Aktuality CZ.