Koronavirus a makroekonomická opatření české vlády

Ilona Švihlíková

Článek shrnuje a hodnotí zaměření hlavních makroekonomických opatření české vlády souvisejících s epidemií koronaviru. Z mixu opatření je patrné chybějící jasná linie  národohospodářské politiky ve spojení s bezprecedentním oslabením příjmové strany rozpočtu.

Švihlíková, I., Koronavirus a makroekonomická opatření české vlády. FSP, č. 5, 2020
Kategorie FÓRUM sociální politiky - clánek, značky .