Pandemie koronaviru jako událost typu „černá labuť“

Marek Szczepański

Esej se zamýšlí nad koronavirovou pandemií s oporou v koncepty analytika Nasimma Nicholase Taleba týkající se nepředvídaných událostí. V závěru formuluje několik doporučení ke zvládání nepravděpodobných událostí majících extrémní následky. Pro sociálně politickou oblast je to například příprava různých rezerv a vytváření analytických, nejlépe multidisciplinárních týmů soustředěných právě na odhad budoucího vývoje. Autor zdůrazňuje i možnost zavést v reakci na pandemickou krizi řadu radikálních změn k lepšímu.

Szczepański, M., Pandemie koronaviru jako událost typu „černá labuť“. FSP, č. 5, 2020
Kategorie FÓRUM sociální politiky - clánek, značky .