Zmírňování dopadů covidové ekonomické krize: jednat rychle a činit vše, co je zapotřebí

Jan Mertl

Baldwin, Richard − Weder di Mauro, Beatrice (eds.): Mitigating the COVID Economic Crisis: Act Fast and Do Whatever It Takes. A VoxEU.org Book, London: CEPR Press 2020, https://voxeu.org/content/mitigating-covid-economic-crisis-act-fastand-do-whatever-it-takes, 219 stran, ISBN 978-1-912179-29-9

Recenzovaná publikace se věnuje hlavnímu tématu letošního roku: boji proti pandemii nového koronaviru. Formou příspěvků významných odborníků se ve 24 kapitolách zabývá objasněním mechanismů pandemie a sociálně-ekonomickým implikacím jejího řešení, včetně diskuse o opatřeních pro hospodářskou a sociální politiku, která by měla působit proti negativním důsledkům vyvolané krize. Časově e-kniha pokrývá vývoj do března letošního roku, kdy byla také publikována. Tím je dána její vypovídací hodnota; kniha však nenabízí pouze retrospektivní pohled, ale obsahuje i návrhy možných řešení. Lze ji tak doporučit zájemcům o světovou ekonomiku a východiska ze současné, poměrně nepříznivé situace.

Mertl, Jan, Zmírňování dopadů covidové ekonomické krize. FSP, č. 5, 2020
Kategorie FÓRUM sociální politiky - clánek, značky .