Problematické stránky digitalizace a trendy zesílené koronavirovou pandemií (upoutávka na právě vydané 5. číslo časopisu Fórum sociální politiky)

5. letošní číslo Fóra sociální politiky je horce aktuální: monotematicky se věnuje sociálně politickým dopadům koronavirové pandemie.
Jako další upoutávku touto cestou zveřejňujeme článek právníka Jana Vobořila zabývající se problematickými stránkami digitalizace v souvislosti s trendy zesílenými koronavirovou pandemií. Podla autora je třeba vedle nepochybně pozitivních přínosů využívání technologií věnovat pozornost i možným negativním dopadům a v té souvislosti zdůraznit význam zachování alternativ. Jan Vobořil upozorňuje především na problematiku ochrany soukromí občanů, rizika diskriminace digitálně vyloučených osob, zranitelnost státní správy a na nebezpečí přílišné závislosti na technologických gigantech. Článek doporučuje zvažovat dané souvislosti při tvorbě strategií a legislativy v oblasti digitalizace.

 

 

Obsah 5. čísla časopisu Fórum sociální politiky je dostupný zde

 

Informace o možnostech předplatného časopisu Fórum sociální politiky: https://old.rilsa.cz/casopis/, část „Předplatné časopisu“.

Kategorie Aktuality CZ.