Říjnová aktualizace Vývoje hlavních ekonomických a sociálních ukazatelů České republiky 1990–2019 ukazuje dopady koronavirové pandemie

Říjnová aktualizace vybraných ekonomických a sociálních ukazatelů ČR, tak jak ji pravidelně provádí VÚPSV, v. v. i., doplňuje dlouhodobé časové řady o údaje za 2. čtvrtletí, resp. 3. čtvrtletí 2020. Z výsledků tak jsou patrné první ekonomické dopady pandemie covidu-19. Data, která vycházejí z dostupných zdrojů ČSÚ, MPSV, ČNB apod., ukazují např. výrazný propad HDP, zvyšování nezaměstnanosti, pokles reálných mezd nebo zpomalení v oblasti zahraničního obchodu. Další čtvrtletní aktualizaci dat VÚPSV, v. v. i., zveřejní v lednu 2021.

 

Více na: https://old.rilsa.cz/vybrane-projekty/vyvoj-hlavnich-ekonomickych-a-socialnich-ukazatelu-cr/

Kategorie Aktuality CZ.