Nová publikace VÚPSV, v. v. i. – Zpráva o rodině 2020

Kuchařová, Věra – Barvíková, Jana – Höhne, Sylva – Nešporová, Olga – Paloncyová, Jana – Vidovićová, Lucie: Zpráva o rodině 2020.  Praha: VÚPSV, v. v. i., 2020. 251 s., lit., obr., tab. – ISBN   978-80-7416-379-1 (print);   978-80-7416-380-7 (pdf)

Zpráva o rodině 2020 volně navazuje na Zprávu o rodině 2017, aktualizuje ji a rozšiřuje o specifické téma „(ne)stabilita rodiny“. Výzkumná zpráva vychází z analýz administrativních a statistických datových zdrojů a je doplněna o výsledky sociologických výběrových šetření. Klíčové závěry těchto analýz se týkají následujících oblastí: demografická východiska;  nastavení strukturálních (finančních) podmínek rodin; slaďování pracovního a osobního života; bydlení; stabilita rodiny a její institucionální podpora.

 

Kategorie Aktuality CZ.