Podzimní konference s aktivní účastí výzkumných pracovnic VÚPSV, v. v. i.

I během koronavirových omezení se pracovníci/-ice Výzkumného ústavu práce a sociálních věcí účastní různých konferencí a workshopů. V této zprávě souhrnně  informujeme o několika takových nedávných akcích.

13. října se v online podobě konala odborná konference Směřování neformální péče 2020, pořádaná organizací Alfa Human Service pod záštitou místopředsedkyně Senátu Parlamentu ČR Mgr. Miluše Horské.
Mgr. Olga Hubíková, Ph.D., výzkumná pracovnice VÚPSVu, zde prezentovala příspěvek Pomoc pečujícím v sociální práci na obecních úřadech, v němž se na základě empirických dat ze dvou výzkumných projektů  věnovala otázce aktuálního stavu a potenciálu rozvoje sociální práce zaměřené na různé typy životních situací spojených s dlouhodobou rodinnou péčí (videozáznam: https://www.youtube.com/watch?v=vr_Ba5E5EKE&feature=youtu.be).

21. září se konal – taktéž v online podobě – XIX. ročník mezinárodní konference o rodinné politice, tentokrát na téma Rodina a profese v Evropské unii v souvislosti s implementací nové směrnice Evropského parlamentu o rovnováze pracovního a rodinného života. Tuto konferenci tradičně organizuje Výbor pro zdravotnictví a sociální politiku Senátu Parlamentu ČR spolu s Národním centrem pro rodinu a dalšími organizacemi. Letos to byly Rodinný svaz ČR, Institut für Ehe und Familie a Hanns Seidel Stiftung.
Za VÚPSV se této konference zúčastnila PhDr. Věra Kuchařová, CSc., s příspěvkem Preference českých rodičů ohledně rodičovské dovolené, v němž poukázala např. na trvalý zájem o možnost volby různé délky rané rodičovské péče spolu s vyšším zapojením otců a na zájem o podporu propojení péče a zaměstnání (prezentace: https://www.rodinnysvaz.cz/xix-rocnik-mezinarodni-konference-o-rodinne-politice-rodina-a-profese-v-evropske-unii-v-souvislosti-s-implementaci-nove-smernice-evropskeho-parlamentu-o-rovnovaze-pracovniho-a-rodinneho-ziv).

Ve dnech 3.–4. září se na Univerzitě Pardubice konal třetí ročník konference MPSV ČR Fórum rodinné politiky, nazvané Rodina v centru: plnění funkce rodiny v době proměnlivých společenských a ekonomických podmínek.  V odborném panelu  č. 5 – Život s autismem: dopady na rodinu a co v českém prostředí chybí?  –  za VÚPSV vystoupila Mgr. Olga Hubíková, Ph.D. Vyjadřovala se například k tomu, že v České republice v současnosti postrádáme  zejména depistáž zaměřenou  na osoby s poruchou autistického spektra (PAS), tedy jejich včasné vyhledání dříve, než se situace vyhrotí, případně než zkolabuje pečující osoba. Navíc chybějí krizová řešení pro případ prudkého zhoršení stavu či výpadku pečující osoby. O. Hubíková upozornila také na to, že v rodinné péči je i mnoho dospělých  s PAS, včetně vážných případů. Pro ně zcela chybí specializované sociální a jiné služby. Existující sociální služby dospělé s PAS často nechtějí přijímat, a to z důvodů tzv. kontraindikací (videozáznam: https://www.youtube.com/watch?v=4zFQz_f_YRk&list=PLjhkhOhwlEfyf7tYR3Cogk9fTly6wYfSL&index=6 ).

V odborném panelu  č. 8 – Jaké jsou trendy ve vývoji rodiny a jak se promítají do nastavení rodinné politiky? –  za VÚPSV vystoupila PhDr. Věra Kuchařová, CSc. Ve svém příspěvku k rodinné politice zdůraznila zejména nutnost systémového přístupu a spolupráce všech aktérů rodinné politiky, význam primární prevence a důležitost podpory rodin v ekonomické i vztahové oblasti (videozáznam:  https://www.youtube.com/watch?v=qW9k2UbYroY&list=PLjhkhOhwlEfyf7tYR3Cogk9fTly6wYfSL&index=9 ).

Kategorie Aktuality CZ.