Konvergence české ceny práce (upoutávka na právě vycházející 6. číslo časopisu Fórum sociální politiky)

Jako upoutávku na právě vycházející 6. číslo časopisu Fórum sociální politiky zveřejňujeme touto cestou článek ekonoma Jana Vlacha.

Článek se zabývá českou konvergencí ke skupině zemí EU 15 během hospodářského cyklu 2009−2019. Dokládá, že tradiční česká politika levné práce ve spojení s podhodnoceným směnným kurzem v posledním hospodářském cyklu podstatně zpomalila mzdovou konvergenci, což mělo negativní dopad na životní úroveň. Z pohledu evropských proporcí vyšší česká míra zisku umožněná levnou českou prací pouze zčásti slouží k investicím v ČR. Stovky miliard míří k využití do zahraničí. Poddimenzovaná osobní spotřeba podvazuje hospodářský růst České republiky. Snížení daňové zátěže výdělků chystané v době vyrovnávání se s koronavirovou krizí podle Jana Vlacha zbrzdí přibližování české ekonomiky k evropským proporcím  a prodlouží odliv kapitálu z ČR o další roky.

 

 

Obsah 6. čísla časopisu Fórum sociální politiky je dostupný zde:

 

Informace o možnostech předplatného časopisu Fórum sociální politiky: https://old.rilsa.cz/casopis/, část „Předplatné časopisu“.

Kategorie Aktuality CZ.