Výzkumný ústav práce a sociálních věcí, v. v. i., zahájil cestu k ocenění HR Award

Výzkumný ústav práce a sociálních věcí, v. v. i. (VÚPSV), zahájil v prosinci 2020 cestu k ocenění HR Award. Jedná se o prestižní mezinárodní ocenění, kterým Evropská komise podporuje rozvoj péče o lidské zdroje ve vědě a výzkumu. Ocenění HR Award – plným názvem HR Excellence in Research Award – přináší svým držitelům řadu výhod, například bonifikaci v grantových programech a zvýšení atraktivity pro výzkumné pracovníky/-ice z tuzemska i zahraničí.

VÚPSV, v. v. i., nastoupil cestu k získání HR Award 3. prosince 2020 kick-off meetingem interního projektu „HR Award ve VÚPSV 2020“ za účasti členů Řídicího týmu a Projektového týmu.

Dne 18. prosince 2020 byl PhDr. Davidem Michalíkem, Ph.D., DBA, pověřeným řízením VÚPSV, v. v. i., odeslán Evropské komisi dopis, kterým se VÚPSV přihlásil k zásadám Evropské charty pro výzkumné pracovníky a Kodexu chování pro přijímání výzkumných pracovníků, čímž započal formální proces k ziskání ocenění HR Excellence in Research Award.

Dne 21. prosince 2020 obdržel VÚPSV z Evropské komise souhlasné stanovisko a oficiálně vstoupil do počáteční fáze pro realizaci prvního kroku strategie lidských zdrojů pro výzkumné pracovníky  HRS4R.

Internetové stránky Výzkumného ústavu práce a sociálních věcí obsahují novou sekci, v níž budou průběžně přibývat nové informace a dokumenty spojené s agendou HR Award. Další informace včetně zmíněného dopisu Evropské komisi, organizační struktury projektu a Evropské charty pro výzkumné pracovníky jsou k dispozici zde: https://old.rilsa.cz/o-nas/hrs4r-hr-award/.

Kategorie Aktuality CZ.