Návrat služebnictva

26.2.2021
Jan Keller Clément Carbonnier − Nathalie Morel: Le retour des domestiques. Paris: Seuil, 2018, 112 stran, ISBN-10: 2021399044, ISBN-13: 978-2021399042 […]

Města a jejich senioři

26.2.2021
Oldřich Čepelka Průzkum ve městech ČR ukázal, že orgány měst, místní neziskové organizace, školy a další subjekty pořádají velké množství […]

Konvergence české ceny práce

26.2.2021
Jan Vlach Článek se zabývá českou konvergencí ke skupině zemí EU 15 během hospodářského cyklu 2009−2019. Dokládá, že tradiční česká […]

Modely financování dlouhodobé péče

26.2.2021
Jaroslav Vostatek Abstrakt Příspěvek analyzuje systémy financování dlouhodobé péče ve vybraných zemích OECD a zabývá se propojením dlouhodobé péče zejména […]

FÓRUM sociální politiky – 6/2020

26.2.2021
FÓRUM sociální politiky odborný recenzovaný časopis 6/2020 Vážené čtenářky, vážení čtenáři, blížíme se ke konci roku, který se do historie […]

A new research report by RILSA

12.2.2021
Lusková, Daniela – Kotíková, Jaromíra – Sokačová, Linda – Šilhánková, Lenka – Horecká, Miroslava – Jiráčková, Pavlína – Pavel, Lukáš […]