VÚPSV, v. v. i., opět pomáhá mezinárodnímu elektronickému průzkumu nadace Eurofound „Život, práce a covid-19“

Eurofound – Evropská nadace pro zlepšování životních a pracovních podmínek – v rámci své reakce  na společenské změny vyvolané pandemií covidu-19 realizuje již třetí kolo online ankety s názvem „Život, práce a covid-19“.

Prvních dvou kol tohoto průzkumu se zúčastnilo 87 477 respondentů z celé Evropské unie. VÚPSV jako dlouholetý partner a spolupracovník evropské výzkumné nadace Eurofound znovu napomáhá tomuto sběru dat tím, že na svých internetových stránkách i sociálních sítích  šíří o projektu „Život, práce a covid-19“ povědomí. Chceme tak podpořit rozvoj mezinárodního datového souboru přínosného jak pro odborníky a zainteresovanou veřejnost, tak pro rozhodovací sféru na poli sociální politiky.

Během nynějšího kola ankety můžete do letošního 29. března  vyplnit online dotazník v českém jazyce na této internetové stránce:
https://s2survey.net/eurofound/index.php?l=cze&q=Wave3_public&utm_campaign=covid-19&utm_source=mynewsdesk&utm_medium=email&htR=yygpKSi20tcvLy%2FXy63MSy0vTkktztZLzs%2FVBwA%3D

Další informace včetně těch o metodologii daného průzkumu jsou dostupné zde: https://www.mynewsdesk.com/eurofound/news/eurofound-launches-third-round-of-its-online-survey-living-working-and-covid-19-421258

Kategorie Aktuality CZ.