Téma sociálně vyloučených lokalit z perspektivy lokálních politických aktérů

Jan Vašat − Nikola Blahoutová

Abstrakt
Článek se zabývá přístupem lokální politické reprezentace k tématu sociálně vyloučených lokalit. Výzkum byl realizován v obci Krupka v Ústeckém kraji, který je tématem sociální exkluze silně zasažen. Cílem článku je nalezení odpovědi na otázku, jak přistupují lokání političtí aktéři k problematice sociálního vyloučení (v sociálně vyloučené lokalitě) v obci. Kvalitativní výzkum byl realizován prostřednictvím polostrukturovaných rozhovorů s politickými představiteli v Krupce a doplněn o analýzu dokumentů vážících se k tématu. Výzkumné rozhovory s politickými aktéry vyzněly skepticky ohledně možného zlepšení situace v sociálně vyloučené lokalitě města Krupka. Respondenti většinou vnímali situaci etnicky polarizovaně a nevědomky tíhli k tomu, že mezi romskými občany města příliš nerozlišovali.

Klíčová slova: chudoba, komunální volby, komunální politika, sociální exkluze

Vašat, Jan, Téma sociálně vyloučených lokalit z perspektivy lokálních politických aktérů. FSP, č. 6, 2020
Kategorie FÓRUM sociální politiky - clánek, značky .