Úvahy o sociálně ekonomických dopadech covidu-19 v kontextu českých národních zájmů

Jaroslav Šulc

Článek se zabývá sociálními a ekonomickými dopady koronavirové pandemie. Zdůrazňuje, že její důsledky zpochybňují neoliberální globálně aplikovaný model ekonomického rozvoje. Podle autora je třeba nově definovat roli státu a posílit krizové řízení. Česká republika by podle něho měla impuls koronavirové pandemie využít k tomu, aby opustila model ekonomiky založené na levné pracovní síle a slabých sociálních standardech.

Šulc, Jaroslav, Úvahy o sociálně ekonomických dopadech covidu-19 v kontextu českých národních zájmů. FSP, č. 6, 2020
Kategorie FÓRUM sociální politiky - clánek, značky .