Lze zamezit dlouhodobému odloučení seniorských partnerů v důsledku závažného onemocnění? (upoutávka na právě vydané 1. letošní číslo časopisu Fórum sociální politiky)

Zveřejňujeme touto cestou jeden ze článků 1. letošního čísla časopisu Fórum sociální politiky. Autorský kolektiv z olomouckých univerzitních a zdravotnických institucí se ve svém příspěvku věnuje ochraně práva na soukromí a na rodinný život seniorských pacientů a klientů zařízení sociálních služeb.

Autoři upozorňují na závažný, ale v ČR namnoze přehlížený problém nuceného dlouhodobého či dokonce doživotního odloučení seniorských párů a analyzují vybrané právní a morální aspekty takových situací.  Je zřejmé, že tato problematika získala v době koronavirové krize obzvláštní naléhavost.

 

Obsah 1. letošního čísla časopisu Fórum sociální politiky je dostupný zde:

Kategorie Aktuality CZ.