Závěrečná konference projektu „Dobrá práce v obci“ s aktivní účastí výzkumného pracovníka VÚPSV

Ve čtvrtek 4. února 2021 proběhla celodenní online závěrečná konference projektu Dobrá práce v obci, pořádaná Centrem po společné otázky – SPOT. Tento projekt je zacílen na osoby, které obtížně nalézají uplatnění na trhu práce, a klade si za cíl podporovat a rozvíjet formy jejich zaměstnávání na úrovni obce.

 

Uvedená oblast se prolíná s problematikou, které se VÚPSV, v. v. i., věnuje v projektu Vyhodnocování účinnosti a efektivity realizace APZ. Člen realizačního týmu PhDr. Jiří Vyhlídal, M.Sc., vystoupil na zmíněné celodenní online závěrečné konferenci s příspěvkem, v jehož rámci přednesl poznatky vycházející z vyhodnocení programu veřejně prospěšných prací (dále též VPP) v roce 2016.

 

Program a shrnutí nejdůležitějších informací online závěrečné konference projektu Dobrá práce v obci:

http://zamestnavam.pracevobci.cz/pribehy-a-inspirace/vystupy-zaverecne-konference-projektu-dobra-prace-v-obci/

 

Prezentace Vyhodnocení programu VPP v roce 2016:

https://drive.google.com/file/d/1KCdaW1UTDdyqASlylOPb1u5Puz1PcPoE/view

Kategorie Aktuality CZ.