První letošní policy brief Výzkumného ústavu práce a sociálních věcí: k problematice hodnocení účelnosti využití státního příspěvku na výkon pěstounské péče

Svými policy briefs nabízí VÚPSV stručná shrnutí odborných poznatků a kvalifikovaná doporučení ohledně aktuálních témat sociální politiky.

První letošní číslo z ediční řady Policy Briefs VÚPSV, v. v. i. shrnuje výsledky výzkumné zprávy Daniela Lusková – Jaromíra Kotíková – Linda Sokačová a kol.: Hodnocení účelnosti využití státního příspěvku na výkon pěstounské péče na činnosti realizované v rámci doprovázení osob pečujících a osob v evidenci, vyčíslení nákladů na jednotlivé činnosti, které jsou součástí doprovázení. Praha: VÚPSV, v. v. i., 2020. – 118 s. – ISBN 978-80-7416-402-6.

Ze zjištění a doporučení vybíráme:

mzdy a platy sociálních pracovníků jsou v doprovázejících subjektech podhodnoceny, v případě pověřených osob dokonce velmi výrazně, a to o pětinu „zasluhované“ odměny za práci;

–  medián průměrného nákladu na doprovázení jedné rodiny v roce 2019 činil 48 887 Kč, část převyšující 48 000 Kč je tedy hrazena z úspory státního příspěvku na výkon pěstounské péče z minulých let či z jiných zdrojů subjektu;

ve věci státního příspěvku na výkon pěstounské péče je  doporučeno jeho zvýšení na 70 000 Kč ročně na jednu dohodu o výkonu pěstounské péče.

 

Nový policy brief je dostupný zde:

Výzkumná zpráva, z níž policy brief vychází, je dostupná zde: https://katalog.vupsv.cz/fulltext/vv_017.pdf

Kategorie Aktuality CZ.