Úvaha nad aktuálními výzkumnými poznatky týmu VÚPSV pro rodinnou politiku

„Rodina – zpravodaj odboru rodinné politiky a ochrany práv dětí MPSV“ ve svém třetím čísle přinesl stať, v níž PhDr. Věra Kuchařová, CSc., informuje o vybraných poznatcích z aktuálních výstupů výzkumného týmu pro rodinnou politiku VÚPSV.

Představila je v krátké úvaze s názvem Hodnota rodiny a rodičovství a preferovaný způsob života vs. realita partnerských a rodičovských drah. Upozorňuje mimo jiné na dlouhodobě sledovanou skutečnost určité diskrepance mezi životními hodnotami a aspiracemi ohledně partnerského života a rodičovství na jedné straně, a skutečnými rodinnými drahami na straně druhé.

Ideální představy o rodinném soužití a životní plány se často rozcházejí se skutečným demografickým chováním, které není vždy výsledkem nezávislých, svobodných voleb v důležitých meznících života. Ve skutečném životě a chování jsou rodinné plány konfrontovány jak s reálnými podmínkami, tak třeba se sociálními očekáváními či bariérami. Týká se to i fenoménu rostoucí bezdětnosti.

 

Celý článek PhDr. Věry Kuchařové, CSc., je dostupný zde (str. 11–12):

http://www.rodinyvkrajich.mpsv.cz/images/Zpravodaj/Zpravodaj_3.pdf?fbclid=IwAR11ygXQAZDCUs1_383Llgqx4kzFgQhOKLZft5VGrI-b7ZOhSp34YGIYJ0o

Kategorie Aktuality CZ.