Vybrané poznatky naší „Zprávy o rodině 2020“ v lifestylovém časopise HEROINE

HEROINE – časopis mající motto „lifestylový magazín pro chytrou ženu“ – přinesl ve své internetové verzi obsáhlý článek nabízející čtenářsky přístupnou formou vybrané poznatky monografie VÚPSV Zpráva o rodině 2020.

Právničku a publicistku Šárku Homfray  zaujalo například to, že podle průzkumů provedených VÚPSV 45 % lidí pokládá nesezdané soužití za negativní trend a že bezdětnost žen hodnotí jako špatnou nebo velmi špatnou více než 60 % dotázaných.

 

Internetový článek je dostupný zde: https://www.heroine.cz/rodina-a-vychova/4409-vyzkum-o-ceske-rodine-odsuzujeme-bezdetnost-resime-bydleni-a-aktivni-otce-vyhlizime-marne?

Link na Zprávu o rodině 2020 k případnému přeposílání (děkujeme):  https://katalog.vupsv.cz/fulltext/vz_477.pdf

Kategorie Aktuality CZ.