Historie, odbory a společnost

28.4.2021
Soňa Veverková Pokorný, Jiří a kol. Historie, odbory a společnost. Praha: Českomoravská konfederace odborových svazů, 2020. ISBN 978-80-86809-24-3, 199 s. […]