Výběrové řízení na pracovní pozici ředitel/ředitelka VÚPSV

Rada VÚPSV, v. v. i., ve smyslu zákona č. 341/2005 Sb., o veřejných výzkumných institucích, v platném znění, podle ustanovení § 18 odst. 2, písm. h) vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pracovní pozice ředitel/ředitelka Výzkumného ústavu práce a sociálních věcí, v. v. i.

 

Přihlášky do výběrového řízení s požadovanými dokumenty musejí být doručeny v listinné podobě na adresu Výzkumný ústav práce a sociálních věcí, v. v. i., Dělnická 213/12, 170 00 Praha 7 Holešovice nebo na e-mailovou adresu vyberove.rizeni@vupsv.cz s ověřeným elektronickým podpisem nejpozději do 22. června 2021 do 12:00.

 

Celý pracovní inzerát je k dispozici zde: https://old.rilsa.cz/o-nas/kariera-vyberova-rizeni/reditel-reditelka/

Kategorie Aktuality CZ.