Bezdomovectví lidí středního věku v Praze

Laco Toušek

Vágnerová, Marie − Csémy, Ladislav − Marek, Jakub: Homelessness among Older Adults in Prague: Causes, Contexts and Prospects.
Praha: Karolinum, 2020, 309 stran, ISBN 978-80-246-4525-4.

Kniha Homelessness among Older Adults in Prague přináší empirické poznatky o životech lidí ve středním věku, kteří přišli o bydlení, potažmo o domov a jsou tzv. na ulici. Obsahově se snaží  pokrýt celou řadu témat, které s problematikou bezdomovectví souvisejí, a to prostřednictvím výpovědi samotných aktérů. Autorský kolektiv se ovšem při této snaze dopouští řady pochybení, a to  v rovině teoretické, metodologické, ale i etické. V důsledku se jedná o publikaci, kterou lze označit za kontraverzní a nerespektující základy vědecké práce.

Toušek, Laco, Bezdomovectví lidí středního věku v Praze. FSP, č. 1, 2021.pdf
Kategorie FÓRUM sociální politiky - clánek, značky .