Historie, odbory a společnost

Soňa Veverková

Pokorný, Jiří a kol. Historie, odbory a společnost. Praha: Českomoravská konfederace odborových svazů, 2020. ISBN 978-80-86809-24-3, 199 s.
Dostupné rovněž online: https://ipodpora.odbory.info/dms/soubory/index?file=Publikace_Historie_odbory_a_spolecnost_20200907105504.pdf

Hodnocená kniha přibližuje historii odborových sdružení v českých zemích (a v Československu) od vzniku prvních organizací a dělnických spolků až do současnosti. Recenzentka oceňuje  informativnost, zajímavé zpracování řady dílčích témat i vysokou grafickou úroveň knihy. Ale za drobný nedostatek pokládá fakt, že v částech věnovaných období před rokem 1938 se autorům  nepodařilo náležitě přiblížit ekonomicko-sociální souvislosti dělnických a odborářských snah o dosažení důstojných pracovních podmínek.

Veverková, Soňa, Historie, odbory a společnost. FSP, č. 1, 2021.pdf
Kategorie FÓRUM sociální politiky - clánek, značky .