Jak zlepšit komunikaci v rodinách? A jak poté zlepšení komunikace změřit?

Bára Procházková

Nový projekt přináší sociálním pracovníkům nástroj, jak pomocí práce s rodiči zlepšovat mezigenerační komunikaci v rodinách. Vyhodnocení pilotní fáze ukazuje, že se rodinná atmosféra může  pomocí jednoduchých kroků opravdu změnit.

Procházková, Bára, Jak zlepšit komunikaci v rodinách A jak poté zlepšení komunikace změřit. FSP, č. 1, 2021.pdf
Kategorie FÓRUM sociální politiky - clánek, značky .