Lze zamezit dlouhodobému odloučení seniorských partnerů v důsledku závažného onemocnění?

Miroslav Kala − Zlatica Dorková − Maxim Tomoszek − Martina Ležáková

Závažné onemocnění nezřídka přináší životním partnerům-seniorům po desetiletích společného života dlouhodobé nebo i doživotní odloučení. Žádná z dostupných studií se konkrétními  situacemi, ve kterých je necitlivým administrativním zásahem narušováno či dokonce znemožňováno dlouholeté soužití partnerů-seniorů z důvodu zhoršení zdravotního stavu, dosud nezabývala. Cílem tohoto článku je analyzovat situaci ochrany práva na soukromí a rodinného života pacientů / klientů / uživatelů v seniorském věku v České republice a navrhnout doporučená opatření.  Autoři článku upozorňují na závažný, ale přehlížený problém nuceného dlouhodobého či dokonce doživotního odloučení seniorských párů a diskutují o relevantních právních a morálních  aspektech těchto událostí a o možnostech jejich řešení. Získané informace poukazují na tuto problematiku jako na objektivně dokazatelnou skutečnost, která v naší společnosti postrádá  odpovídající systémové řešení.

Kala, Miroslav, Lze zamezit dlouhodobému odloučení seniorských partnerů v důsledku závažného onemocnění. FSP, č. 1, 2021.pdf
Kategorie FÓRUM sociální politiky - clánek, značky .