Od utopické vize k české realitě aneb Další úvahy k nepodmíněnému základnímu příjmu

Jaroslav Šulc

Článek je příspěvkem k aktuálně rozvíjené diskusi o problematice nepodmíněného základního příjmu. Zabývá se několika aspekty tématu (například demografickým, ekonomickým/finančním,  etickým a politickým) a pokouší se určit, nakolik je současný koncept průchodný. Většina autorových argumentů vyznívá ohledně možnosti zavedení nepodmíněného základního příjmu skepticky.

Šulc, Jaroslav, Od utopické vize k české realitě aneb Další úvahy k nepodmíněnému základnímu příjmu. FSP, č. 1, 2021.pdf
Kategorie FÓRUM sociální politiky - clánek, značky .