Zpráva ze semináře evropské občanské iniciativy „Zaveďme nepodmíněný základní příjem“

Jiří Silný

Článek je příspěvkem k aktuálně rozvíjené diskusi o problematice nepodmíněného základního příjmu. Zabývá se několika aspekty tématu (například demografickým, ekonomickým/finančním,  etickým a politickým) a pokouší se určit, nakolik je současný koncept průchodný. Většina autorových argumentů vyznívá ohledně možnosti zavedení nepodmíněného základního příjmu skepticky.

Silný, Jiří, Zpráva ze semináře evropské občanské iniciativy „Zaveme nepodmíněný základní příjem“. FSP, č. 1, 2021.pdf
Kategorie FÓRUM sociální politiky - clánek, značky .