Drobné kroky sociálního zemědělství v České republice (upoutávka na 2. letošní číslo časopisu Fórum sociální politiky)

Zveřejňujeme touto cestou jeden ze článků 2. letošního čísla časopisu Fórum sociální politiky. Mgr. Bc. Eliška Hudcová, Ph.D., odborná lektorka na Jaboku − Vyšší odborné škole sociálně pedagogické a teologické, představuje nedávné dokumenty a projekty, jimiž je postupně utvářen rámec pro kvalitní rozvoj sociálního zemědělství.

To je v ČR zatím nejčastěji zmiňováno v souvislostech komplexní podpory osob se zdravotním postižením a sociálním znevýhodněním. Ačkoliv se dosud počty sociálních farem v České republice počítají ve vyšších desítkách, bylo téma sociálního zemědělství v roce 2020 včleněno do nejméně tří strategických dokumentů a dále je ústředním tématem několika mezinárodních projektů zaměřených na vzdělávání.

Autorka uvádí, že zmíněné iniciativy je třeba dále transformovat do konkrétních opatření a mj. motivovat studenty k převedení získaných znalostí do praxe, aby se mohlo sociální zemědělství v ČR dále rozvíjet.

 

Kategorie Aktuality CZ.