Vyšel nový Dokumentační zpravodaj vydávaný knihovnou VÚPSV (nyní za březen – duben 2021)

Dokumentační zpravodaj knihovny VÚPSV je vydáván s dvouměsíční periodicitou. Zachycuje široké spektrum odborné literatury a dokumentů z oblasti sociální politiky.

Dokumentační zpravodaj registruje formou bibliografických údajů a anotací jednak přírůstky v knihovně VÚPSV, jednak výběr z internetových dokumentů z produkce významných institucí, jako jsou Evropská komise, nadace Eurofond či OECD, a z oborově relevantních internetových knihoven (např. Wiley Online Library).

Nejnovější vydání Dokumentačního zpravodaje (březen – duben 2021) nabízí rychlou orientaci v aktuálních publikacích zejména k tématům nemocenského a zdravotního pojištění, péče o rodinu, mládeže a dětí, práce, zaměstnanosti a mezd. Věnuje se též příspěvkům k problematice životní úrovně a chudoby.

Kategorie Aktuality CZ.