15. konference Asociace manželských a rodinných poradců ČR s aktivní účastí výzkumných pracovnic VÚPSV

Na 15. konferenci Asociace manželských a rodinných poradců ČR „Mezilidské vztahy 2: důležité momenty“ (19. – 21. května 2021) vystoupily s přednáškou rovněž výzkumné pracovnice VÚPSV Jana Barvíková, Jana Paloncyová a Sylva Höhne.

Jejich příspěvek Děti po rozchodu rodičů představil výzkumný projekt VÚPSV Dopady míry rodičovského konfliktu na dítě a role, jakou v nich hraje konkrétní forma porozvodového uspořádání péče (IP70612) a jeho vybrané dosavadní výsledky.  Autorky vycházejí z analýz statistických údajů Ministerstva spravedlnosti ČR, z expertních rozhovorů a fokusních skupin s pracovníky OSPOD, psychoterapeuty, advokáty a soudci. Projekt je řešen pro MPSV.

V diskusi po přednášce zaznělo ze strany účastníků poděkování za to, že je projekt s tématem porozchodové péče o děti realizován, navíc s tak velkým obsahovým záběrem. Rovněž bylo v debatě uvedeno, že odborníkům z praxe, zejména z řad rodinných a manželských terapeutů, poskytují výstupy projektu cenné podněty pro jejich každodenní praxi.

 

Program 15. konference AMRP ČR včetně anotací příspěvků a medailonků přednášejících je k dispozici zde:  http://www.amrp.cz/konference2021.html

Kategorie Aktuality CZ.